Hopp til innhold

Omtanke for mennesket, naturen og samfunnet

Vi i Holar arbeider helhetlig, fra stedsforståelse til detaljer. Vår tilnærming til helheten, fra naturen til mennesket, sikrer veien mot den gode arkitekturen. Det krever at vi er både lyttende og nysgjerrige.

Flere av Holar prosjekter har vært innovative med tanke på pedagogikk, bærekraft, sirkulær økonomi og arkitektur – og flere har mottatt anerkjente priser. Vi har lang erfaring med tverrfaglig design, konstruksjonsmetoder og detaljløsninger for massivtre, forenklede tekniske løsninger, detaljering for ombruk m.m.

Vi arbeider med innovative løsninger fra skoler, idrettshaller og barnehager, til kulturbygg og boliger. Kontoret har både en planavdeling og en innovasjonsavdeling og arbeider tett med gode rådgivere for å sikre gjennomføringen av gode holistiske løsninger, fra overordnede planer ned til minste detalj.

HOLAR ombruk i praksis

Holar er partner i SirkTre gjennom arbeidspakken SirkSkole. SirkTre-prosjektet er et tverrfaglig prosjekt med en klar visjon om å fremme ombruk av returtrevirke som en bærekraftig ressurs. Gjennom å gjeninnføre trevirke som ellers ville blitt sett på som avfall tilbake i byggeprosessen, tar SirkTre sikte på å redusere byggebransjens miljøavtrykk betraktelig. Ved å omfavne prinsippene bak SirkTre, bidrar vi ikke bare til en mer bærekraftig byggebransje, men tar også et betydelig skritt mot å oppnå Norges ambisiøse mål i forbindelse med Parisavtalen. Med prosjektets potensial til å stå for så mye som 8% av Norges klimamål, illustrerer SirkTre kraften i målrettet og ansvarlig handling for miljøet og viser veien for fremtidige prosjekter innenfor bærekraftig utvikling. Hos Holar er vi stolte av å være SirkTre-partner, og bidragsytende til reduksjon av utslipp i byggebransjen.

I over et år har vi hatt et innovasjonsteam på kontoret som fokuserer på å finne måter å ombruke materialer fra to lokale donorbygg i Båtsfjord. Prosjektet så langt har ombruk av et av donorbyggenes eksisterende limtrekonstruksjon og fundament bidratt til en estimert klimagassbesparelse på over 80%.

Tillegsprodukt fra dette prosjektet et verktøy for ombruksprosjektering i Archicad/Grasshopper utarbeidet med Tvinn Solutions

Kan en barnehage med ombruksmaterialer være av like høy kvalitet som et helt nytt bygg? Vi tror det!

HOLAR smart materialbruk

I flere av våre skoler, men også i våre øvrige prosjekter, har utstrakt trebruk vært sentral for å oppnå god arkitektur. Utstrakt trebruk og rikelig med dagslys i skoler har vist seg å ha god effekt i elevers hverdag. Gode materialvalg og balanserte romlige stemninger kan bidra til bedre konsentrasjon og støtte elevenes biologiske rytme. Arkitektur arbeider slik både i det synlige og det usynlige og vårt mål med Holar er helheten: med den samler vi ambisjonene fra det store, om overordnede svar, om varige bærekraftige løsninger, til opplevelsen i mindre skala, til enkeltmenneskene i hverdagen. God arkitektur gjør hverdagen bedre. Generøs bruk av tre gir:

  • Godt innemiljø/lave emisjoner av giftstoffer: tre er fukt- og temperaturregulerende
  • Holdbarhet, tåle robust bruk
  • Enkelt vedlikehold
  • Estetikk
  • Bygger raskt
  • Enkel å gjenbruke/ombruke

HOLAR klimaløsning

Vi forstår klima i forhold til arkitektonisk og teknisk løsning.

Fjell skole er en viktig referanse for fremtiden. I 2015, etter initiativ fra Ola Roald Arkitektur og med inspirasjon fra pågående pilotprosjekt på NMBU, benytter dette prosjektet (med støtte fra Enova) ny teknologi med geovarme, dvs jordvarme som magasin for sesonglagring, oppvarmet med solpanel i sommerhalvåret. Dette vil gi et betydelig løft for bruk av fornybar energi i vinterhalvåret og lave driftskostnader.

I 2020 sto GeoTermosen ved Fjell skole i Drammen ferdig. Nå er prosjektet blitt et forbilde og er tatt opp som et innovasjonspilot i FutureBuilt.

Vi ser frem til å fortsatte å bygge bærekraftig løsninger. Horten demobolig bygges nå og blir levert i løpet av året. Vi har samarbeidet med Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU – Norwegian University of Life Sciences) og NORANERGY AS om energikonseptetet. Byggeherre er Horten kommune. Det blir spennende å se geotermiske løsningen på plass i boligen og få testet denne alternative måten å bygge på.

  • Horten Demobolig

HOLAR sirkulære bygg

Nedre Sem Låve, Norges første sirkulære bygg, er i tråd med FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg. Prosjektet er også en EU-pilot innen sirkulærøkonomi. Den gamle låve transformeres til arbeidssenter og boliger for personer med funksjonsnedsettelse og ligger ved Semsvannet, nord i Asker, er Askers første enhetslåve. Dette banebrytende prosjektet representerer en unik sammensmelting av historisk sjarm og moderne bærekraftige løsninger

Gården eies av Asker kommune, og hovedhuset og sidebygningen er i dag kommunalt arbeidssenter og døgnbemannet botilbud for unge voksne.