Hopp til innhold

Fjell skole

Sted: Drammen
Byggherre: Drammen Kommune
Areal: 10 000 kvm
Samarbeidspartnere: HENT AS, IN’BY (Gullik Gulliksen)
År: 2020

Fjell skole og kulturhus er en del av Drammen kommunes langsiktige satsing på stedsutvikling i bydelen Fjell frem mot år 2020. Det overordnede målet er å bedre levekår i bydelen gjennom områdeutvikling, tjenesteutvikling og ressursmobilisering. Skolen og bydelen samarbeider om en stor flerbrukshall og aktivitetsbygg som fungerer som bydelshus med ungdomsklubb, bibliotek og festlokale.

Bygninger og brukermedvirkning

Tomten er bratt og det var et ønske om å knytte det nedre arealet med skole og fotballbaner med det øvre platået – bydelens nye sentrum med torg og kulturfunksjoner, med slående utsikt over Drammen.

Skolen består av nybygget og eksisterende bygninger, med tett sambruk mellom bygningene. Brukerinvolvering var ekstra viktig, og forprosjektet ble gjennomført med stor involvering av kommune, byplan og brukere – både om skole, bibliotek, ungdomsklubb, idrett og frivillighet.

Innovasjon og nytenking

Nytenking innenfor bærekraft og energi var viktig i prosjektet – bygningen er selvforsynt med energi til oppvarming. Det ble brukt GeoTermos – varme- og solenergi som høstes under sommerhalvåret, lagres i bakken, og benyttes til oppvarming av bygningsmassen om vinteren. Energi fra solceller drifter varmepumpen, og varme fra solfangere tilføres lageret på sommeren. Prosjektet ble støttet av Enova, og er en innovasjonspilot i FutureBuilt.