Hopp til innhold

Helse

I kraft av å ramme inn våre hverdagsliv i form av rom, bygninger og uteanlegg, har arkitekturen en omsorgsoppgave, ikke bare for de som har såkalte «spesielle behov», men for oss alle. Gjennom måten arkitekturen kommuniserer til sansene våre på, legger den premisser for alle våre daglige gjøremål, for opplevelse, bevegelse, trygghet, spenning. I dette ligger det et ansvar om å ta vare på alle, men også å inspirere til gode opplevelser og erfaringer for alle.For oss gjelder dette i videste forstand når vi tegner et bygg og et uteanlegg. Gjennom arkitekturen skal universell utforming løftes langt utover rene funksjonelle løsninger. Gjennom en bevisst utforming gis bygg og uterom en merverdi der arkitekturen bryter med de tradisjonelle normene og synet på den funksjonelle kroppen. En arkitektur som ser forbi begrensningene og heller utforsker handlingsrommet og som beriker, inspirerer og stimulerer våre sanselige og romlige opplevelser.

 • Nedre Sem Låve

  ASKER

  Omsorg i ombrukt låve
 • Roa omsorgsbolig

  ROA

  En følelse av hjemme
 • Busoppveien omsorgshus

  Rykkinn

  Et trygt sted å bo