Hopp til innhold

Seier i Harstad

Holar og C.F. Møller architects har, sammen med SLA, MakersHub og Rambøll, vunnet plan- og designkonkurransen om ny videregående skole i Harstad. Troms og Finnmark fylkeskommune kåret vinneren i september 2023, og etter en lengre periode med kontraktsforhandlinger, er prosjektet endelig i gang!

Området skal revitaliseres og den nye vgs i Harstad blir en attraktiv og levende møteplass for alle byens innbyggere. Det tidligere verftsområdet skal være et sted der ungdommen fra hele fylket samles for å utdanne seg, skape nye relasjoner seg imellom og med byen for øvrig. Med “Varden” som en inspirerende ramme rundt dette, noe som ga navnet til konkurranseutkastet.

Den nye vgs. i Harstad vil fremstå som et fyrtårn man kan navigere ut fra, når besøkende ankommer sjøveien til Harstad eller når man som Harstadværing søker mot havnefronten – Den nye vgs i Harstad blir byens nye Varde, sier Thue Borgen Hasløv fra C.F. Møller.

Det planlagte skoleanlegget skal romme ca. 1100 elever tilknyttet ulike yrkesfag og studieforberedende videregående opplæring og voksenopplæring. Med et areal på 20000 m2 bestående av et særdeles komplekst og innholdsrikt program, er Harstad videregående skole å regne som mye mer enn en skole.

I den mørke årstiden opplyses havnen av gløden fra aktivitetene på bakkeplan, verkstedene, hjerterommet og det øverste nordlys- observatoriet. På dagtid vil byrommene og takflatene omkring skolen yre av liv og aktivitet. Den nye vgs i Harstad er en viktig del av revitaliseringen av det før så aktive havneområdet og bidrar til den positive utviklingen av den nye bydelen.