Hopp til innhold

Seier i Bergen

Holar vant i 2022 den prekvalifiserte pris- og designkonkurransen om ny og utvidet videregående skole på Langhaugen i Bergen, sammen med entreprenør Peab K. Nordang og landskapsarkitektene Sweco.

Fylkeskommunen mente at prosjektet, som het «Samstemt» hadde særpreg og egenart:

Prosjektet har ei nytenkande tilnærming, som tilfører mykje nytt og mange gode løysingar i høve det eksisterande bygget. I nybygget er det lagt til rette for veksling mellom intime og opne soner, og heile prosjektet gir ei estetisk oppleving av høg kvalitet. Bygget gir inntrykk av å spele saman med, men likevel vere noko anna enn det eksisterande bygget. Det tilfører noko nytt til omgjevnadane, sier Fjærestad, Eiendomsdirektør i Vestland fylkeskommune.

Prosjektet omfatter et nytt undervisningsbygg for musikk, dans, drama, idrett og realfag, utendørsarealer, samt forbindelse mellom nybygget og eksisterende bygg, som skal bevares. Undervisningsbygget vil blant annet inneholde dansesaler, konsertsal og øvingsrom, med strenge krav til akustikk, og idrettshallen etableres under bakken for å frigjøre store arealer utendørs. Det blir solceller på taket av nybygget. Totalt vil Langhaugen vokse med et bruttoareal på ca. 6600 kvadratmeter.

Siden seieren har vi jobbet tett med både regulering og detaljprosjekt, og nå er det endelig klart for byggestart. Prosjektet utføres som en totalentreprise, med planlagt oppstart i juni og en byggeperiode på to år. Utvidelsen vil øke skolens kapasitet med rundt 90 plasser, til totalt 720 elever.