Hopp til innhold

Ulsmåg skole

Sted: VESTLAND
Byggherre: BERGEN KOMMUNE
Areal: 7200 KVM
Samarbeidspartnere:
År: 2015

Ulsmåg barneskole er en av de første større trebygningene i Norge med bruk av massivtre. Prosjektet er et tilnærmet komplett trebygg, med kun mindre innslag av betong.  Ulsmåg skole har bidratt til å revolusjonere byggebransjen med bruk av tre, og tiltrekker seg besøkende fra hele bransjen. Se artikkel.

Bygget mottok hedrende omtale i utdelingen av Statens byggeskikkpris for 2016.

 

Formet for dagslys

Denne relativt store barneskolen er et kompakt og arealeffektivt bygg, hvor en større flerbrukshall er integrert og «pakket inn» i hovedvolumet. Den arkitektoniske oppbyggingen er basert på et langstrakt volum, tilpasset tomtens form, som er brutt opp i mindre deler for variajon og nedskalering av bygget. Formen gir svært gode dagslysforhold, og godt dagslys er en avgjørende premiss for en god skole. Evalueringen fra brukerne er utelukkende positive, spesielt med tanke på kvaliteten på innemiljøet.

Et sted for trivsel

Prosjektet huser ca 600 elever og er i tillegg et viktig møtested for lokalmiljøet, og har sitt hjerterom med amfitrapp og auditorium, mat og helse, musikk og formingsfag lett tilgjengelig. Flerbrukshallen ligger med adkomst direkte fra hjerterommet, så rommene kan brukes til fritidsaktiviteter.

«For mitt vedkommende har bygget og inneklima mye å si for arbeidsmiljøet. Sånn er det jo for barna også. Har du gode omgivelser, får du et bedre læringsmiljø.»

Trude Halland Wedervang, rektor ved Ulsmåg skole

Video av skolen