Hopp til innhold

Sofienberg skole

Sted: OSLO
Byggherre: OSLO KOMMUNE
Areal: 2 800 kvm
Samarbeidspartnere: KF Entreprenør, MULTICONSULT
År: 2023

Sofienberg skole er en ungdomsskole i Grünerløkka bydel i Oslo kommune. Skolen har ca. 400 elever og 40 ansatte fordelt på̊ to hovedbygg koblet sammen av et nyere mellombygg. I 2013-2014 ble daværende Fagskolen i Oslo og Sofienberg videregående skole bygget om til det som i dag er Sofienberg ungdomsskole, og skolen gjennomgikk i den forbindelse en innvendig rehabilitering. I 2021 ble bygg A utbedret med ny fasade, prosjektert av Holar.

Tiltak

Ytterveggene til bygg A på̊ byggets langsider ble erstattet med nye isolerte yttervegger, mens ytterveggene på̊ gavlsider og taket ble etterisolert for å oppfylle dagens krav. Det ble etablert et solcelleanlegg på̊ tak og på fasaden, de røde solcellene i fasaden er inspirert av omliggende teglbebyggelse og er spesialtilpasset i form og farge. A-bygget inneholder klasserom, spesialrom, gymsal, administrasjon og lærerarbeidsplasser, samt tilhørende støtterom samt toaletter og garderober.

Fasadekonsept

Fasaden tilfører et nytt, nåtidig formspråk til bygget som står i spennende kontrast til omgivelsene. Bruken av spiler som «rammeverk» tilrettelegger for fleksibilitet i plassering av vinduer, solcellepanel og klatreplanter. Nordfasaden har fått nye åpninger for å vise aktivitet mot Helgesens Gate. De store vinduene på̊ bakkeplan mot Sofienbergparken gjør at den grønne parken reflekteres i glassflatene, og skaper god kontakt mellom ute og inne.