Hopp til innhold

Le og ly i Bolærne

Sted: tjøme
Byggherre: Vestfold Fylkeskommune
Areal: 50 kvm
Samarbeidspartnere: Tegn Landskap
År: 2005

Bolærne er en øygruppe i Ytre Oslofjord som er en populær sommerdestinasjon og et offentlig friområde. Da Vestfold Fylkeskommune overtok Østre Bolærne fra Forsvaret i 2004, gjennomførte Holar en studie av hvordan øya bedre kunne tilrettelegges for alle. Studien resulterte i flere små inngrep, deriblant et servicebygg og et havneanlegg tilrettelagt for bevegelseshemmede.

En ramme rundt landskapet

Servicebygget består av toaletter, dusj og vannstasjon som er åpent for publikum i sommerhalvåret, og en overdekket rasteplass. Bygget har en åpen og enkel trekonstruksjon, hvor de konstruktive elementene er synlige og rammer inn landskapet. Skjermvegger gir ly for vinden, og benkene et sted å hvile.