Hopp til innhold

Roa omsorgsbolig

Sted: ROA
Byggherre: BETONMAST HÆHRE / LUNNER KOMMUNE
Areal: 2500 KVM
Samarbeidspartnere: NORCONSULT
År: 2018

Roa omsorgsbolig er 24 omsorgsboliger i bofellesskap, dagsenter og base for hjemmetjenesten.

Prosjektet var et OPS prosjekt. Bygget er utformet som et atriumsbygg, med en felles hage i midten, slik at alle har enkel tilgang til uteområder. Dette gir bokvalitet og oppfordrer til aktivitet.

Bokvaliteter

Planløsningen tilrettelegger for at personer med demens skal trives i hjemmene sine, og for at det skal være enkelt å orientere seg når en er inne og ute. Korridorene har vinduer mot atriet, så en får dagslys og utsyn når en vandrer innendørs. Fellesområdene har to uteplasser, mot atriet og mot utsiden av bygget, og både felles stue og kjøkken har store vinduer og dagslysforhold. Bygget har gjennomgående bærekonstruksjon i massivtre og disse er eksponert innvendig i alle beboerrom og felles samlingsrom. Overflater i tre gir både en hjemlig følelse og helsefremmende inneklima.

En sosial møteplass

Bygget ligger i et parkområde i tettstedet Roa, og både kaféen og dagaktivitetssenteret regnes som viktige sentrumskunksjoner. I parken er det også en tilrettelagt vandring rundt bygget og over bekken, for at både beboere og andre som bruker byen skal ha naturkvaliteter lett tilgjengelig og som sosial møteplass.