Hopp til innhold

Nedre Sem Låve

Sted: ASKER
Byggherre: Asker kommune
Areal: 2 000 kvm
Samarbeidspartnere: Veidekke, Sweco, Woodcon
År: 2024

Nedre Sem låve ligger ved Semsvannet i Asker. Den gamle enhetslåven fra rundt 1890 var et viktig kulturminne i landskapsvernsområdet, men hadde forfalt over mange år og ble demontert vinteren 2022/2023. Den nye låven inneholder nå kommunalt arbeidssenter med snekkerverksted, egen gårdsbutikk og omsorgsboliger.

Prosjektet er det først sirkulære byggeprosjektet Asker kommune gjennomfører og er en del av EUs nye handlingsplan for sirkulær økonomi som skal støtte Europas grønne omstilling.

Pilot for bærekraftig byggeskikk

Prosjektet er pilot for FutureBuilt kriteriesett for plastbruk og sirkulærbygg, og oppnår nær-null-energi standard. Dette blant annet på grunn av en godt isolert bygningskropp, geotermiske energibrønner og solceller på tak. Det benyttes bærende konstruksjon av massivtreelementer der hvor det er mulig.

Som sirkulærbygg var fokus på både ombruk og gjenbruk av materialer, utstyr og innredninger drivende for prosjektet. Eksisterende materialer fra opprinnelig låve ble kartlagt, testet, og benyttet i den nye låven så langt det lot seg gjøre. For elementer som ikke fantes i den eksisterende låven ble det gjenbrukt mest mulig fra andre kilder. Trematerialer fra opprinnelig låven som ikke ble brukt videre internt, ble donert til TradLab TRE, et FutureBuilt prosjekt som skal bygges på Norsk Folkemusem.

Arkitektonisk og materialbruk

Den nye låven har videreført sin karakter fra den opprinnelig låven i tråd med gjeldende vernekrav, slik at fordeling mellom steinmur fra gjødselskjeller, teglfasade fra teglsteinsfjøset og låvepanelet kommer tydelig fram. Mye av fasadematerialene ble direkte ombrukt fra den opprinnelige låven, og forankrer dermed det nye bygget stødig i stedets historie. Det sørvestlige hjørnet av bygget har uttrykk som i størst grad etterligner det opprinnelige låvebygget, da det hovedsaklig er her bygget oppleves som offentlig. Mot nord åpner en stor glassfasade fellesarealet mot utsikten over Semsvannet.