Hopp til innhold

Moheim næringspark

Sted: PORSGRUNN
Byggherre: MOHEIM NÆRINGSPARK
Areal: 52 000 KVM
Samarbeidspartnere:
År: 2024

Moheim næringspark ligger i en region med sterk tilknytning til både industri og natur – dette er en sammensetning som ofte oppleves som ytterpunkter. Dette spenningsforholdet er noe vi har trukket inn i prosjektet, som en måte å tilføre unike kvaliteter til næringsparken, og for å skape et område med særpreg og identitet.

Det blågrønne hjerte

Et blågrønt hjerte strekker seg gjennom hele området, og kobler seg sømløst til naturen rundt.

Det er vektlagt en høy arealutnyttelse, løsninger for trinnvis utbygging og rasjonell byggeteknikk. Det sentrale parkrommet vil ha mange funksjoner og det gir en grønn oase i et område dominert av grå flater. Parkrommet gir en unik karakter som vil være attraktiv for næringsetableringer, og som muliggjør et mangfoldig program i næringslokalene.

Moderne arbeidsplasser

Moderne krav og forventninger til kontorfasiliteter har endret seg vesentlig de senere årene. Ved å ta på alvor at arbeidsplassen er stedet vi oppholder oss en tredjedel av døgnet vårt, skal fremtidens kontorarbeidsplasser også tilby flere funksjoner for sosial interaksjon, sambruk og rasjonalitet, samt tilbud som reduserer transportbehovet.