Hopp til innhold

Melkarn oppvekstsenter

Sted: BÅTSFJORD
Byggherre: BÅTSFJORD KOMMUNE
Areal: 7980 kvm
Samarbeidspartnere: WSP, HARALD NILSEN, RAMBØLL, LO:LE LANDSKAP
År: 2023

Melkarn oppvekstsenter er en investering for fremtiden for Båtsfjord kommune i Finnmark. Bygget som erstatter eksisterende Båtsfjord skole og Nordskogen skole, er mye mer enn en skole. Her har målet vært å samle en rekke offentlige funksjoner, som til sammen skaper stedets viktigste møteplass for alle bygdas innbyggere i alle generasjoner, både på dagtid og kveldstid.

Et bygg for flere generasjoner

Intensjonen med prosjektet har vært å styrke det kommunale tilbudet til befolkningen og at stedet skal ha en fremtid gjennom å tiltrekke seg nye innbyggere. Det gode grepet med å samle så mange tjenester i ett bygg, skaper flere synergieffekter. Her møtes generasjonene på tvers, her møtes kultur og idrett, skolelever i spennet fra 6 til 19 år og her ligger helse-/støttefunksjonene tett på elevene og skaper trygghet både for dem, foreldrene og personalet i bygget. Selve bygget kan oppleves som særegent med sin litt harde ytre for å møte været og sitt varme indre i mørketida.

Robust og fargerik

På utsiden er bygget rustet for vær og vind. Man ønsket et robust materialvalg til de utvendige fasadene, og det ble valgt sinuskledning for å tåle værpåkjenningene. Innvendig er det en blanding av mye tre og naturmaterialer i overflatene, og farger. Det har vært et uttalt ønske fra brukerne å ha sterke farger, gjerne med kontrasterende toner i ett og samme rom, og at det gjennom en lang vinter og mørketid kan være oppløftende og gi energi. Hovedkonseptet i innvendig materialvalg er naturmaterialer som tre i korridorene og i hoved ferdselsårene, og en ny romlig opplevelse i det man kommer videre inn i de fargesatte undervisnings- og kontorene. Uttrykket i bygget har referanser til kystkulturen, med det industrielle preget, men også den utstrakte bruken av tre innvendig og i inngangspartiene.