Hopp til innhold

Langhaugen videregående

Sted: Bergen
Byggherre: Vestland fylkeskommune
Areal: 5 000 kvm
Samarbeidspartnere: Peab, Sweco
År: Pågående, ferdigstilles 2025

Utbyggingen av Langhaugen videregående skole omfatter et nytt undervisningsbygg for musikk, dans, drama, idrett og realfag samt nye uteplasser og sammenheng mellom det nye bygget og den eksisterende skolen. Denne sammenhengen mellom det nye og eksisterende har satt preg på utforming og materialbruk i nybygget.

En samtale med eksisterende bygg

Forslaget for det nye skolebygget spiller på lag med den eksisterende, verneverdige skolen der de nye fasadene har sprang i fasadelivet som repeterer den eksisterende bygningens oppdeling og «rytme». Fasadene henviser også til eksisterende materialbruk i både skolen og omgivelsene, med grønn fargepallett som harmonerer med den eksisterende skolens grønne pussfasade. Samtidig som det nye bygget er nært beslektet med det eksisterende, tilfører de nye fasadene en ny, egen karakter til anlegget.

Åpent mot byen

Den store nye uteplassen i syd er plassert på toppen av idrettshallen og deler av undervisningsarealene, for å gi elevene en god solfylt uteplass og samtidig ta i bruk hele tomten for å unngå en monoton bygningsmasse. På denne måten kobles øvre og nedre skoleplass sammen via en inkluderende skrånet møteplass med beplantning og uformelle sosiale soner. For denne vertikale tilknytningen av uteområdene har vi hentet inspirasjon fra Bergens trappende smyg og gater.