Hopp til innhold

Langgaten 45 – nytt adminstrasjonsbygg i Holmestrand

Sted: Holmestrand
Byggherre: Langgaten 45 AS
Areal: 5 750 kvm
Samarbeidspartnere:
År: 2023 (Konkurranse)

Holmestrand kommune utlyste i 2021 en konkurranse om nytt administrasjonsbygg for kommunen, og Langgaten 45 var en av tre tilbydere som ble valgt for å gi et endelig tilbud. Prosjektet ligger ved inngangen til Holmestrand sentrum i sør og har høye ambisjoner for å skape byliv, være en åpen og inviterende del av sentrum, imøtekomme fremtidens krav til miljøbygg og å videreføre områdets historiske kvaliteter.

Historie og identitet

Holmestrands historie er nært knyttet opp mot aluminiumsindustrien, og AS Nordisk aluminium industri har i stor grad påvirket byutviklingen. Langgaten 45 ble bygget som administrasjonsbygg for Nordisk Aluminium i 1969, og har en sentral plassering i byens sentrum. Bygget knytter sammen byen og dagens industriområde.

Fremtidsrettet bygg

For å skape et aktivt bakkeplan møtes publikum av det åpne publikumsarealet med kafé på gateplanet. Derfra har man kontakt med resepsjonen og videre opp i etasjene. Fra inngangen møtes en av et høyt rom med en grønn vegg som bringer vegetasjonen inn og opp gjennom hele bygget. Beplantning har en viktig funksjon med tanke på luftkvalitet og inneklima; det foreslås et fremtidsrettet ventilasjonsanlegg hvor byggets naturlige ventilerende egenskaper brukes, og effekten forsterkes av den grønne veggen.

Gjenbruk

Vi må alle ta ansvar for fremtiden. I dette prosjektet går man i forkant med gjenbruk av eksisterende bygg, og ved en omfattende bruk av tre i nybygget og smart energiløsning, gir det til sammen en betydelig reduksjon av klimagassutslippet. Eksisterende bygningskropp utgjør ca. halvparten av hele bygningskroppen. Ved gjenbruk av eksisterende konstruksjoner vil en målt opp mot referansebygg oppnå en klimagassreduksjon på 60%. I tillegg er bygget beregnet til å ha et energiforbruk på ca 60 kWh/m2, noe som er ca. 50% lavere enn kravet i TEK17.