Hopp til innhold

Kautokeino skole

Sted: KAUTOKEINO
Byggherre: KAUTOKEINO KOMMUNE
Areal: 6 000 KVM
Samarbeidspartnere: PEAB BJØRN BYGG, LO:LE LANDSKAP
År: 2023

I 2020 ble det utlyst en pris- og designkonkurranse om å tegne en ny samisk barne- og ungdomsskole i Kautokeino, og Holar vant med bidraget «Luondo oahpaha – Naturen lærer oss».

I 2022 ble prosjektet valgt ut til kategorien “best Unbuilt Architecture” hos den internasjonale fagportalen ArchDaily, klikk her.

 

Verdens største samisk grunnskole

Den nye skolen er verdens største samiske grunnskole. Kautokeino regnes for å være det kulturelle hovedsenteret i det nordsamiske området, og rundt 90% av elevene har nordsamisk som morsmål. Skolen følger den samiske læreplanen. Denne skiller seg fra den norske gjennom egne prinsipper for opplæring, egne kompetansemål og egne, særskilte samiske fag. Den samiske kulturen har følgelig vært den sterkeste inspirasjonen for skolens arkitektur – Landskapet med åpen horisont og høy himmel er det viktigste rommet, mens lavvoen representerer den lune, lukkede, private sfæren. Bak teltduken er man beskyttet for vær og vind, og her samles man for sosialt samvær, måltider og søvn.

Utvendig og innvendig hjerte

Den tradisjonelle samiske bygningskulturen er enkel og praktisk i sin form, i en unik pakt med naturen og landskapet. Vår intensjon har vært å skape et funksjonelt skoleanlegg og en tydelig møteplass for alle i Kautokeino, som bygger opp under samisk identitet og kulturutøvelse. Det sirkulære uterommet, som formes av selve bygget, er prosjektets arkitektoniske hovedgrep, og understreker denne intensjonen. Her er skolens utvendige hjerte. I krysningen mellom hovedinngangen og det utvendige sirkulære rommet, ligger skolens innvendige hjerte. En skulpturell amfitrapp er et samlingspunkt for skolen, og rommet åpner seg opp over to etasjer. Et stort, rundt overlys slipper lys inn, og skolens hjerte er preget av samisk kunst og utsmykning.