Hopp til innhold

Kanalbyen

Sted: Tønsberg
Byggherre: Kaldnes brygge AS, Selvaag Bolig
Areal: 50 000 kvm
Samarbeidspartnere:
År: Parallelloppdrag 2022

Kaldnes har historisk sett vært et industriområde som har vært under transformasjon til bolig/næring siden 1990-tallet. Vår visjon for området er å bygge videre på historien, og samtidig skape gode overganger mellom offentlige og private uteområder. Attraktive uterom og næringsarealer skaper liv og aktivitet på ulike tider av døgnet, slik skapes et trygt område å oppholde seg i.

Åpne opp – ikke lukke igjen

Fremtidens byutvikling skal skape områder som er attraktive for både beboerne og resten av byen en bygger i. For å få til dette, selv ved høy utnyttelse, må området planlegges slik at både boligene og næringsarealene har attraktive sol- og dagslydforhold, samtidig som gang- og sykkellinjene kobler seg på områdets naturlige flyt. I prosjektet er dette løst ved å offentliggjøre vannkanten og å forme bebyggelsen rundt to rause gårdsrom. Det har også vært viktig å skape tydelig definerte uterom, med gode avstander mellom de offentlige og private utearealene. Ved å variere skalaen på de ulike uterommene og å bruke overvannshåndteringen aktivt, får de ulik funksjon og attraktivitet.

Rause mellomrom

Utgangspunktet for bygningstypologien er en kvartalsstruktur, som fragmenteres for å gi flere offentlige ganglinjer, siktlinjer og dagslys for alle beboerne. Bygningsstrukturen tar utgangspunkt i dagens industribebyggelse med sokkel i to etasjer og bebyggelse oppå. Denne kombinasjonen gir to nivåer med felles utearealer for beboerne, med et felles gårdsrom på bakkeplan og en felles takterrasse for hver av bygningene. Samtidig er hjørnene på bygningene avfaset, noe som gir fasadene klassiske proporsjoner og området en inviterende og dynamisk bebyggelse. Bruk av lokale arter skaper steder for dyr og innsekter, mindre skjødsel og vedlikehold, og øker biologisk mangfold. Naturmangfold har også en påvirkning på mennesker gjennom økt livskvalitet i et frodigere landskap.