Hopp til innhold

Ikoner langs kanalen

Sted: Tønsberg
Byggherre: Tønsberg KOMMUNE
Areal: 0
Samarbeidspartnere: Gode Uterom
År: Parallelloppdrag 2024

Tønsberg kommune inviterte i 2022 fem team til å levere et designkonsept for gjenbruk av de gamle kabeltromlene som står igjen fra byens tauprodusent ved Kanalen. Ikonenes oppgave er å være en veiviser, en attraksjon og en historisk identitetsmarkør som knytter sammen Kanalen fra Stensarmeen til Kaldnes vest. Prosjektet har foreløpig resultert i to ikoner, med planer om flere på sikt.

Konsept med dype historiske røtter

Konseptet for tromlene iscenesetter tautrommelenes opprinnelige funksjon, med opprulling og oppbevaring av kraftig tauverk.  Med denne tilnærmingen oppnås en naturlig referanse til Kanalens historie og en forbindelse til nåtiden. Tønsbergs maritime historie er lang, og ved å inkludere tauet i uttrykket trekkes paralleller forbi tromlenes opprinnelse hos dagens Scanrope, til reperbanens opprinnelse på̊ 1700-tallet, og til seilbåter, skipsbygging på̊ Vikingodden, Kystkultursenteret og dagens båtliv.

Lekent men robust formspråk

Et overraskende formspråk vil i kraft av tauverkets taktilitet innby til interaksjon mellom publikum og verk. Spenningen mellom trommelens tyngde og grovhet mot tauverkets bekymringsløse og forfinede spill gir opplevelsen av et samlet kunstverk og et tydelig lesbart ikon. Med denne tilnærmingen er det mulig å aktivisere trommelen, som i “hvilende” tilstand er et tungt og statisk objekt. Tauverk er robust og tåler naturlig å stå i et skiftende utemiljø med hard bruk som ofte er tilfellet i offentlig rom. Det sikrer en naturlig varighet hvor det kreves minimalt med vedlikehold.