Hopp til innhold

Havegaten

Sted: TØNSBERG
Byggherre: PILARES EIENDOM
Areal: 7300 KVM
Samarbeidspartnere: ALENTO, LANDSKAPSKOLLEKTIVET
År: 2020

Prosjektet med 55 boenheter og næringslokale ligger i overgangen mellom Tønsberg sentrum og villabebyggelsen på Kaldnes, omgitt av både små- og storskala bebyggelse, og måtte derfor bli en hybrid i både uttrykket og måten å bo på. Den sammenhengende bebyggelsen er brutt opp ved å variere høyder, takvinkler, fasademateriale og farger, noe som gjenspeiler småskalabebyggelsen i området og ivaretar siktlinjer mot kanalen og gjennom bebyggelsen. Havegaten er en landsby i byen.

Mangfold

Leilighetene er i størrelsesorden 39 til 140 kvadratmeter, med ulike kvaliteter som tiltrekker seg forskjellige typer kjøpere og gir stor grad av demografisk mangfold. Saltaket gir enkelte leiligheter mulighet for hems og ekstra takhøyde. Leilighetene har private uteoppholdsarealer som er fri for støy. Bebyggelsen består av flere volumer, hvor de ulike volumene har ulike fasadematerialer, som tre, tegl, metall og skifer.

Blågrønn faktor

Det er i stor grad brukt åpne overvannsløsninger og etablert en rik og variert beplantning. Vann fra overflater og taknedløp samles og ledes ut i plantefeltene via nedfelte renner, hvor det fordrøyes og gir vanntilgang til plantene. De frodige plantefelter danner en fleksibel struktur i kombinasjon med gangsoner, oppholdssoner og lekearealer. Gummidekker, støpt betong og tredekker fungerer som brygger eller broer.