Hopp til innhold

Haukås skole

Sted: Elnesvågen
Byggherre: HUSTADVIKA KOMMUNE
Areal: 5 700 KVM
Samarbeidspartnere: CHRISTIE OPSAHL, STREKEN ARKITEKTER, LO:LE LANDSKAP, HAGEN LANDSKAP
År: 2022

Plasseringen i idylliske omgivelser har hatt stor innvirkning på utformingen av Haukås skole; volumet er delt opp og disponert ut over tomten for å oppnå̊ en nedskalering av bygningsmassen – i respekt for omgivelsene, og for å unngå̊ å utkonkurrere naturen rundt. Fasadekledningen er delt i to for å forsterke inntrykket av nedskalering. Deler er kledd i furu, mens resten av bygget er kledd i metallplater som reflekterer himmelen og de grønnkledde fjellene.

Bygdas nye samlingspunkt

Oppdelingen av volumene fungerer som en tydeliggjøring av de innvendige funksjonene, der hver trinngruppe har sin egen fløy med egen inngang og eget fargekonsept. Dette er gjort for å skape tilhørighet og gjøre det enkelt å orientere seg.
Prinsippet om tydelig intern inndeling gjelder også i resten av bygget, der volleyballhallen, spesialrommene, hjerterommet, helsetjenesten og personalavdelingen har tydelige, intuitive plasseringer i bygget.

Naturmaterialer

Bruk av tre er gjennomgående i skolen, både ute, inne og i konstruksjonen. Det er blant annet brukt massivtre i vegger og dekker, limtresøyler og -bjelker. I fasadene er furua grånet, og komplimenteres av stående trespiler og grønne vinduer, i visuelt samspill med omgivelsene. Med sine nedbrutte volumer og sammensatte program har Haukås skole blitt et grendehus i bygda.