Hopp til innhold

Ny videregående i Harstad

Sted: Harstad
Byggherre: Troms fylkeskommune
Areal: 20 000 KVM
Samarbeidspartnere: C.F Møller, SLA, Rambøll
År: Pågående, ferdigstilles 2028

 

Skolebyggene i Harstad krever en betydelig bygningsmessig oppdatering og det er med dette utgangspunkt at det er truffet en beslutning om å etablere et nytt sentrumsnært kraftsenter for videregående utdanning.

 

Den nye videregående skolen i Harstad vil bli et landemerke i byen og et episenter for utdannelse og aktivitet for alle innbyggere. Skolen skal være et fremtidsrettet, inkluderende og inspirerende skolebygg i en urban situasjon, som tar moderne pedagogikk på alvor.

Bygget knytter fortid og fremtid sammen

Skolen plasseres i en situasjon som historisk har fungert som industri- og havneområde. Den legger seg inn i denne konteksten på en respektfull måte samtidig som det etableres generøse uteplasser på gateplan og opp gjennom bygget. Skolen består av sju forskutte etasjer som skaper spennende, varierte og tilgjengelige uterom som muliggjør rikelig med dagslys inn i bygget. Alle plan er bundet sammen av et vertikalt hjerte som strekker seg fra havneparken og helt til toppen i det nye nordlysobservatoriet.

Harstad Havnepark: En ny møteplass mellom by og vann

Utformingen av den nye videregående skole i Harstad bygger på høy grad av fleksibilitet og sambruk og det vil i tillegg til de mange spesialrommene finnes store muligheter for samspill og interessante møter mellom forskjellige studieretninger, noe som er med til å tilrettelegge for økt mangfold gjennom skolehverdagen.

Skolen vil fremstå som en maurtue og bli byens nye møteplass og sosiale rom.