Hopp til innhold

Fauskanger skole

Sted: ASKØY
Byggherre: ASKØY KOMMUNE
Areal: 4200 KVM
Samarbeidspartnere: RISS LANDSKAP, NORCONSULT, ÅSANE BYGGMESTERFORENING, ÅMODT ENTREPRENØR
År: 2010

Fauskanger barne- og ungdomsskole med flerbrukshall ligger helt nord på Askøy utenfor Bergen. Det nye bygget erstatter et opprinnelig skoleanlegg fra 1975 som ble revet til fordel for et nytt nærmiljøsenter og skolebygg.  Bygget har utstrakt bruk av tre, og det er vektlagt en god kobling og kommunikasjon mellom ute og inne.

Vær og vind

Bygget er svært arealeffektivt, men oppleves som generøst og luftig med stor takhøyde og gode dagslysforhold. Området har et værhardt kystklima, og det er laget store overbygde utearealer med takutstikkene, med levegger som bærende elementer. Dette gjør byggverket til en aktiv deltager og fasilitator for uteområdene. Grepet er en del av det grunnleggende arkitektoniske konseptet, hvor vær og sted former arkitekturen.

Byggeskikkpris

Bygget ble tildelt Askøy kommunes Byggeskikkpris i 2016, med begrunnelsen at «skolebygget innehar høye arkitektoniske kvaliteter, hvor stedstilpasning og materialbruk er forbilledlig, og fremstår som eksempel til etterfølgelse.»