Hopp til innhold

Eide skole

Sted: HUSTADVIKA
Byggherre: HUSTADVIKA KOMMUNE
Areal: 3 000 KVM
Samarbeidspartnere: STREKEN ARKITEKTER, CHRISTIE & OPSAHL, BAR BAKKE LANDSKAP, HAGEN LANDSKAP
År: PÅGÅENDE, FERDIGSTILLES 2025

Å skape gode rom å være i og bevege seg gjennom, både ute og inne, er det sterkeste virkemiddelet i arkitekturen. Eide barneskole viser et nybygg som er nedskalert i mindre bygningsvolum og som på den måten gir en menneskelig målestokk tilpasset barna.

Volumene skaper nye og intime rom, samtidig som de forskjellige trinnarealene tydelig defineres og får sin egen identitet.

Vestlandsklima

På Eide er det mye skiftende vær. Mellom byggets fingre oppstår det alderstilpassete uterom med dedikerte aktiviteter i skjermede uterom. De minste barna benytter seg av arealene sør for hjertet og arealene mot nord nærmest ungdomsskolen på nabotomten tilhører de eldre elevene. Lekearealene ved skolen er store og innholdsrike, med både åpne og lune plasser for små og store.

Sambruk og sosial bærekraft

På et sted med i underkant av 1500 innbyggere vil skolen ikke kun fungerer som en skole, men også et grendehus. Hjerterommet er generøst utformet med panoramautsikt mot Kvernesfjorden. Musikkrom, skaperverksted og bibliotek er direkte tilknytning til hjertet, og vil i stor grad være tilgjengelig for bruk av innbyggerne utenfor skoletid. Det vil være varierende størrelser på elevkullene på et så lite sted og skolen er derfor utformet for sambruk av arealer, både inne og ute.