Hopp til innhold

Busoppveien omsorgshus

Sted: Rykkinn
Byggherre: Pål Kjær, v/Bærum kommune Eiendom
Areal: 1 140 kvm
Samarbeidspartnere: Byggfokus AS, Landskapskollektivet AS
År: 2024

Holar har tegnet omsorgsbolig og aktivitetshus på Rykkinn i Bærum kommune. Beboerne på Busoppveien har behov for spesialtilpassede løsninger, og dette har vært førende for prosjektet. Motivasjonen var å skape gode hjem uten institusjonspreg, og dette ble løst ved å skape gode sol- og dagslysforhold med overlys i alle leilighetene, slik at en alltid har kontakt med naturen og himmelen rundt. Her skal beboerne kunne leve et trygt og uforstyrret liv.

Å bo i landskapet

Omsorgsboligen føyer seg inn i landskapet rundt, med sedum på hele taket, slik at områdets natur og romlige kvaliteter ivaretas. Aktivitetshuset tar utgangspunkt i låven som før stod på samme sted, med tilnærmet lik høyde og bredde, og fargebruken er lik som tidligere låve. Det er videreført stedsegen vegetasjon, og med tiden vil plantene gro til og gjøre begge byggene til en naturlig del av landskapet som faller fra Eineåsen i nord til Brekke i sør.

Tegnet for trygghet

Planløsningen for boligene tar utgangspunkt i et «stjerneformet» konsept, som betyr at de åtte boligene omkranser arbeidsplassene til de ansatte. Dette gir effektiv og oversiktlig bruk for de ansatte, som har behov for å raskt kunne se til beboerne. Siktlinjene internt og eksternt i bygget har vært førende for å skape en arbeidsplass som har korte avstander og effektive ganglinjer. Aktivitetshuset er et dagtilbud for både den nye omsorgsboligen og to andre omsorgsboliger i området. Begge byggene har en fargebruk som underbygger at dette skal være et hjem og ikke en institusjon.