Hopp til innhold

Brandengen skole

Sted: DRAMMEN
Byggherre: Drammen eiendom KF
Areal: 3 000 kvm
Samarbeidspartnere: Hent AS, Sola Landskap / LARK Landskap
År: 2023

Brandengen skole ble først tatt i bruk i mai 1914 med en skolebyggning tegnet av Arnstein Arneberg. Dagens utvidelsen av Brandengen skole inkluderer et nytt skolebygg og flerbrukshall, hvor Holar har tegnet bygget til Brandengens yngste elever. “Lille Brandengen” et er massivtrebygg med teglfasade som tilpasser seg til områdets historisk preg og teglfasaden på det eksisterende skolbygget. Skolen er et heltrebygg med enkelt arkitektonisk utforming og gode dagslysforhold.

Slippe lyset inn

Konseptet til bygget er et svar på stramme byggegrenser samt et ønsker å skape et oversiklig skolebygg med gode dagslysforhold og viktige sentrale fellesrom. Utgangspunktet er en kloss med to store utskjæringer – en til inngangsområdet og en til “lysgård”, et stort utvendig atrium som slipper inn lys til fellesarealene i alle tre etasjer. En stor åpen gang er bindeledd mellom læringsarealene og fellesfunksjoner, særling samlingsrom med amfi.

Et skolebygg i massivtre

Byggets bæresystem er massivtrekonstruksjon, men enkelte limtreelementer ved fasadene og samlingsrommet. Fasaden er i tegl med fargegradering fra bunn til topp. Lysere tegl i toppen av fasaden gjør at bygget fremstår som mindre dominerende i omgivelsene. Brandengen er en av de første skolebyggene i Norge med massivtrekontruksjon og teglfasade, en bærekraftig og holdbar kombinasjon. En stålgangbro skaper overdekket forbindelse mellom skolen og flerbrukshall, dekorert med et kunstprosjekt utført i samarbeid med elevene fra skolen.