Hopp til innhold

Røråstoppen skole

Sted: Tønsberg
Byggherre: RE (NÅ TØNSBERG) KOMMUNE
Areal: 3 800 KVM
Samarbeidspartnere: FUTHARK AS, Bisgaard Landskapsarkitekter
År: 2003

Røråstoppen barneskole i Re kommune i Vestfold er et vakkert og muntert skoleanlegg og en spennende læringsarena. Skolen ligger i randen av tettstedet Re, opp mot et naturområde og med utsikt over jordbrukslandskap. Utearealene er planlagt og formet med stor omtanke for hva som utfordrer til lek, læring og fysisk aktivitet. Ved å spille på beliggenhet og bruke store glassflater, har alle undervisningsrom og oppholdsarealer tett kontakt med landskapet utenfor.

Rom å samles i

Ulike årstrinn har egne innganger til bestemte baseområder. Hvert trinn disponerer forskjellige undervisningsarealer organisert rundt små, felles auditorier. Romforløp, materialbruk, farger, skala og lys gir identitet og tilhørighet til hjemmebasene. Skolen er utstyrt med vannbåren varme i alle gulv, og det er betong i den indre kjernen og hybrid naturlig ventilasjon, noe som medvirker til å stabilisere klimaet.

Naturen som lekeplass

På solsiden i sør er det opparbeidet et større innholdsrikt uteareal der man har utnyttet en liten fjellskjæring til et amfi. Kunstneriske elementer er integrert i arkitekturen. Barnevennlige skulpturer er innpasset mellom faste dekker med tre og beleggstein nærmest bygget og sandområder med lekeapparater.  I prosjektet er det satset på kvalitet og anleggets lokalisering og uforming opp mot nærliggende bebyggelse og kulturlandskap.

– Gjennom Røråstoppen har bygdebyen fått et inspirerende nærmiljøanlegg og en attraktiv, ny møteplass. Skolen er virtuost tilpasset kulturlandskapet. Røråstoppen er rett og slett en skole som juryen ble glad av, og som vi tror at også lokalsamfunnet blir glad i! – Fra juryrapport til Statens byggeskikkpris 2005.

Tildelt Statens byggeskikkpris i 2005. Juryen framhevet spesielt skoleanleggets usedvanlig fine samspill med omgivelsene.