Hopp til innhold

Cicignon skole

Sted: FREDRIKSTAD
Byggherre: FREDRIKSTAD KOMMUNE
Areal: 9000 KVM
Samarbeidspartnere: MORTEN KAELS, STEEN BISGAARD
År: 2009

Cicignon skole er sentrumsskolen i Fredrikstad og består til dels av bevaringsverdige bygninger, tegnet av Arnstein Arneberg. Halvparten av bygningsmassen består av eksisterende bygg og det er lagt stor vekt ved tilpassing og integrering av denne, i samarbeid med fylkeskonservatoren. I 2009 mottok kontoret Arnstein Arnebergprisen for Cicignon skole.

Tilpasset undervisningen

Det var behov for en totalombygging av eksisterende bygningsmasser for å ivareta moderne pedagogikk og undervisning. Den nye bebyggelsen er utformet slik at det dannes nye skjermede uterområder for elevene.

Lokalene er tilpasset for å tilfredsstille kravene til moderne undervisning gjennom rom i varierende karakter, størrelse, form og åpenhet. Det er lagt stor vekt på sambruk og effektiv utnyttelse av arealene og lite bruk av korridorer.

Samspill mellom det historiske og nye

Mellom eksisterende bygg er det laget et stort sentralt fellesrom – ”hallen”, som har direkte adkomst fra den gamle skoleporten, som fremdeles fungerer som hovedinngang til skolen. Hallen er et nybygg i to etasjer, og inneholder fellesfunksjoner som kantine, scene, musikkrom, og fungerer som skolens hjerte. De gamle fasadene utgjør veggene, og danner vakre kulisser i rommet, som gir stemning og karakter. Det indre fellesrommet fungerer som et sosialt og arkitektonisk samlingspunkt.