Hopp til innhold

Omtanke for mennesket, naturen og samfunnet

Vi bryr oss om hverandre, om de vi tegner for, stedene vi påvirker og naturen vi høster fra. Vi vil lage arkitektur som gir mer enn den tar. Tiden har gitt oss dybde og omfang. Etter 30 år tar vi med oss omtanken og går fra Ola Roald Arkitektur til å bli Holar.

Les mer
Naturmaterialer

Naturlige materialer med pustende og rensende egenskaper gir mye spillerom for sansene. Dagslys er i seg selv ett av naturens viktigste materialer, som i vår arkitektur får stor plass. Et annet sentralt sanseinntrykk vi legger vekt på er opplevelsen av skala. Størrelsesforholdet mellom menneske og byggverk er i spill hele tiden, for liten og stor, både når man står i ro og er i bevegelse.

Med arkitekturen søker vi å ramme inn hverdagen for å la naturen slippe inn i livet!

Brandengen skole

Omtanke for naturen

Omtanke for arkitekturen er omtanke for natur og omgivelser. Vi engasjerer oss i innovasjonsprosjekter for å finne og utvikle byggemetoder for å bygge med så lavt klimaavtrykk som mulig. En uredd holdning er nødvendig for å finne nye løsninger og tråkke nye stier. Vår målsetning er å lage så små fotavtrykk som mulig i en bransje som tråkker med store sko.

Hytte Grunnsund

Omtanke for samfunnet

Et vesentlig aspekt i stedsutvikling er tid – legge til rette for at våre omgivelser skal kunne utvikles litt og litt, og endre seg sammen med samfunnet. Det du tenkte en gang, er ikke likt 20 år etter. Noen av de eldste bygde omgivelser vi har i byene våre – er gatene, strukturen og bynettet. Lager man et godt bygg kan det stå i 100 år. Bygger du et godt sted kan det stå i 1000.

Iveland stedsutvikling

Omtanke for mennesket

Vi tegner alltid med personen og opplevelsen i sentrum. Bygde omgivelser former og påvirker våre opplevelser – og gode omgivelser må favne trygt om de opplevelsene. Om det er skoler og barnehager, boliger, kulturhus eller næringsbygg – gjør vi vår arkitektur lett, god og oversiktlig å bruke.

Røråstoppen barneskole

Brukeren i fokus

Vi ønsker å lytte til og møte brukerens behov. Brukeren er både byggeier, samfunn og beboer. Denne holdningen gjør at vi samarbeider godt med byggherre og entreprenører, og vi fasiliteter gode brukerprosesser som aktivt involverer brukeren.

Kautokeino barne- og ungdomsskole

Ombruk

Holar er blant Norges ledende arkitekter innenfor det å fremme sirkulær arkitektur. Vi har utdannet oss til ombrukskartleggere og gjennomfører flere offentlig støttede innovasjonsprosjekter parallelt hvor ulike metoder for å øke ombruksgraden er i fokus. Kontoret deltaer i konsoritesamarbeidet SirkTRE og er gjennom med i Norges ledende nettverk og kunnskapsarena for utvikling av den sirkulære verdikjeden for trevirke.

Nedre Sem låve

Mye mer enn en skole

Intet menneske er en øy – og et bygg står aldri alene. Konstellasjon av plasser, planter, veier, bygg og mennesker – fugler, biler, sol og vind danner våre omgivelser, og vi lager en brikke som skal reagere og agere med det hele. Vi engasjerer oss i mekanismene som bygger gode steder – dette gjør at en skole ikke bare er en skole, men et samfunnsbygg.

Melkarn oppvekstsenter i Båtsfjord

Tjenester

Arkitektur /   Interiørarkitektur   /   Arealplanlegging / Kunstkonsulent /   Prosjekteringsledelse   / Ombrukskartlegging   /   Byggesøknad / Utredninger og analyser   /   Programmering   /   Brukerprosess /   Mulighetsstudier

Nyheter

  • Nedre Sem låve i Asker er ferdigstilt, og onsdag 12. juni kan du bli med på omvisning. Låven er rehabilitert i tråd med FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg, og er en pilot på reduksjon av plast i bygg.

  • Holar og C.F. Møller architects har, sammen med SLA, MakersHub og Rambøll, vunnet plan- og designkonkurransen om ny videregående skole i Harstad. Troms og Finnmark fylkeskommune kåret vinneren i september 2023, og etter en lengre periode med kontraktsforhandlinger, er prosjektet endelig i gang!

  • Vi er de stolte vinnerne av konkurransen om nybygg ved Langhaugen videregående skole. Holar vant i 2022 den prekvalifiserte pris- og designkonkurransen om ny og utvidet videregående skole på Langhaugen i Bergen, sammen med entreprenør Peab K. Nordang og landskapsarkitektene Sweco.